Selasa, 13 November 2012

Sejarah singkat " Bangsa Arab Sebelum Islam "

KEADAAN BANGSA ARAB SEBELUM ISLAM

Animisme (menyembah berhala) adalah agama mayoritas bangsa Arab, dan karena mereka menganut faham animisme yang betentangan dengan agama yang lurus ini, maka masa kehidupan mereka dinamakan masa jahiliyah. Sesembahan mereka yang paling terkenal adalah Latta, Uzzah, Manat, dan Hubal. Namun, ada juga yang memeluk agama Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dan hanya beberapa individu yang jumlahnya sedikit yang masih bergantung tefuh pada agama Hanif, agama nabi Ibrahim A.S

Kehidupan perekonomian di gurun pasir ketika itu, secara keseluruhan bergantung pada kekayaan pengembala hewan ternak. Sedangkan kehidupan perekonomian diperkotaan adalah becocok atanam dan perniagaan. Sebelum kedatangan Islam, Mekkah merupakan kota perniagaan terbesar di jazirah Arab, sebagaimana disana dijumpai kebudayaan yang sangat maju di beberapa tempat. Namun sayangnya, dalam kehidupan sosial mereka, kezaliman telah menyebar ke mana mana. tidak ada hal sedikitpun bagi kaum lemah, anak anak perempuan dikubur hidup hidup dan kehormatanya dirusak, memiliki banyak istri tanpa ada batasan, sering terjadi peperangan antar kabilah  disebabkan hal yang sepele. sebagian ini merupakan kisah singkat Keadaan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam...:) just share Wallahu a'lam bisshawwab..

Salah satu contoh gambar berhala yang disembah orang Arab terdahulu
 


1 komentar: